TÉMA : Ja a doprava v našej dedine

                  

           23.9 – 27.9.2019

 

***********************************************

ZAMERIAME SA NA :

*bezpečne reagovať na dopravné situácie

*poznať základné dopravné značky a ich význam

*rešpektovať stanovené pravidlá,vytvoriť si správne návyky

*uvedomiť si nebezpečenstvo,s ktorým sa môžu stretnúť

 

PONDELOK: „Zajko a dopravné prostriedky“
UTOROK: „Zajko a prechod pre chodcov“
STREDA: „Zajko a dopravné značky“
ŠTVRTOK: „Čím sa zajko prepravoval v našej dedine“
PIATOK: „Môj kamarát semafor“

PIESNE :

- Ide,ide vláčik

- Miro Jaroš - Na ceste

-Pozor deti