T Ý Ž D E Ň  S JULKOU

TÉMA: Ja a môj dom, kde žijem

 

ZAMERANIE:

 

* orientovať sa v príbuzenských vzťahoch - kto patrí do rodiny a pomenovať najbližších členov rodiny

* počítať od 1 do 10 pomocou zrakového vnímania

* uviesť adresu svojho bydliska, pomenovať účel inštitúcií a služieb v obci:

  - obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné...

* vedieť pomenovať iné inštitúcie a zaujímavé miesta v obci, v blízkosti  nášho domova

 

TÉMY:

P: Moja rodina

U: Môj dom

S: Domy v mojom okolí

Š: Dom, v ktorom bývam

P: Moja obec, Jacovce

 

BÁSNE:

,,V meste a či na dedine"

V meste a či na dedine,
v paneláku a či v dome.
Na kopci, či na rovine,
každý niekde inde žije.
V meste a či na dedine,
pri škole či pri obchode.
Všade deti škôlku majú,
niekde veľkú, inde malú.
V meste a či na dedine,
budovy sú, všade iné.
Pošta, obchod, polícia,
železničná stanica,
divadlo, hotel, škôlka, škola
aj požiarná zbrojnica.
V meste a či na dedine,
v lete a či v tuhej zime.
Všade ľudia pracujú,
peniažky zarábajú.
V meste a či na dedine,
v paneláku a či v dome.
Všade sa však deti hrajú,
a v škôlke sa zabávajú.
 

,,Rodina"

Vyrástol raz jeden dom,
ocko s mamkou býva v ňom.
Obaja sa radi mali,
dlho sami nezostali.
Raz a dva tu boli deti,
slniečko aj na nich svieti.
Už to nie je novina,
je to veľká rodina.