ODHLASOVANIE DETÍ Z POBYTU V MŠ.   

Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole môžete oznámiť telefonicky 

denne od 6:15 hod. na tel. čísle MŠ 038 / 530 11 87. 

ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI. 

Odhlásiť svoje dieťa zo stravy môžete denne v čase do 14:00 hod. 

u vedúcej  školskej jedálne na tel. čísle  0911 955 334

                                                          038 / 532 30 94.