MÁJ


Témy : -Stromy, kríky, rastliny v mojom okolí

  -Život v potoku, rieke, 

- Život hmyzu v mojom 

- Moja mama, moja rodina

 

 

 

 

bezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou, bezpečne prejsť cez cestu
* odpovedať na otázky vyplývajúce z textu, jednoduchá reprodukcia deja
*zoznámiť sa s číslami 150,155,158
 
Pondelok: Cestujeme autobusom
Utorok: Ako môžeme cestovať?
Streda: Krátime si cestu spevom
Štvrtok: Ako sme išli na výlet.
Piatok: Zebra, naša kamarátka