Téma: Ja a doprava v našej dedine
 
Zámer:
 
 
*rozpoznávať rôzne druhy dopravných prostriedkov
*poznať nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou, bezpečne prejsť cez cestu
* odpovedať na otázky vyplývajúce z textu, jednoduchá reprodukcia deja
*zoznámiť sa s číslami 150,155,158
 
Pondelok: Cestujeme autobusom
Utorok: Ako môžeme cestovať?
Streda: Krátime si cestu spevom
Štvrtok: Ako sme išli na výlet.
Piatok: Zebra, naša kamarátka
 
Báseň:
Po mestách i po dedinách,
vozí deti autobus.
Deti sa mu vyhýbajú.
vyhne sa aj kačka, hus.
Chodí, chodí bez koľají, 
vyzerá jak veľký dom.
Ked je zima, aj keď prší,
každý je rád, že je v ňom.
 
*rozpoznávať rôzne druhy dopravných prostriedkov
*poznať nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou, bezpečne prejsť cez cestu
* odpovedať na otázky vyplývajúce z textu, jednoduchá reprodukcia deja
*zoznámiť sa s číslami 150,155,158
 
Pondelok: Cestujeme autobusom
Utorok: Ako môžeme cestovať?
Streda: Krátime si cestu spevom
Štvrtok: Ako sme išli na výlet.
Piatok: Zebra, naša kamarátka