TÉMA : „AKO KLÍČI SEMIENKO“

 

ZAMERANIE :

  • - spoznávanie ročných období, koniec zimy, začiatok jari, 
  • - získavanie vedomostí o rastlinách a semienkach, 
  • - o tom,  čo rastlina potrebuje k životu
 
Môžete si s detičkami skúsiť zasadiť semienka napríklad trávy m alebo žeruchy a pozorovať ako rastú . 
 
Prezentácia k téme- odkaz:  
 
 
Pieseň k téme : 
 
 
Želám Vám príjemný týždeň strávený s vašimi deťmi. 
 

 

 

 

bezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou, bezpečne prejsť cez cestu
* odpovedať na otázky vyplývajúce z textu, jednoduchá reprodukcia deja
*zoznámiť sa s číslami 150,155,158
 
Pondelok: Cestujeme autobusom
Utorok: Ako môžeme cestovať?
Streda: Krátime si cestu spevom
Štvrtok: Ako sme išli na výlet.
Piatok: Zebra, naša kamarátka